5 основни качествени характеристики

Chair Challenge

Избери стол без да знаеш цената.

Сега след като видя разликите в качествените характеристики
изберите правилния стол и виж цените.