Предпази себе си и хората около теб с подходящи средства за защита, дезинфекция и организация! Основните правила за хигиена и дезинфекция на и извън работното място включват: редовна дезинфекция на помещенията, правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция от най-малко от 1,5 м. и носене на защитна маска за лице.

Ако вече си избрал йонизатор или пречиствател на въздуха, остава да го комбинираш с предложения за дезинфекция и редовно почистване. За цялостно оборудване при борба с микроби и вируси!