Услуга TV Calibration (за 30 – 70% по-добра картина)

За един телевизор ще похарчите от 700 до 6000 лева!
Знаете ли, че можете да направите качеството на картината на вашия телевизор с 30 – 70% по-добро, с една специална настройка?

Обадете се на телефон 9397107 и един от нашите квалифицирани техници със специално оборудване ще Ви посети и ще Ви помогне да подобрите картината на вашия телевизор и видеопроектор.

Според условията във вашето помещение, ще се извършат всички необходими настройки (на контраста, цвета, остротата & gamma) за по-естествена и реалистична картина, така че да спечелите повече от инвестицията Ви.