Приветстваме WiFi6

Какво печелиш от Wi-Fi 6?

За кои потребители
се отнася?

Придай нови размери
на своя Wi-Fi!

3x интернет
скорост

Накратко обяснено максималната интернет скорост на Wi-Fi 6 е с 3 пъти по-голяма в сравнение със съществуващия протокол Wi-Fi 5. Това означава че Wi-Fi 6 е с 20% по-бърз (1,2Gbps) от връзката, която получаваш чрез свързване с Ethernet кабел.

Wi-Fi 6 ти позволява да се насладиш на 8K филми без закъснения и да сваляш файлове бързо без buffering!

По-голям обхват на мрежата

Смущенията от безжичните мрежи на съседите могат да създадат проблеми при излъчването на сигнал от твоята мрежа. Технологията Wi-Fi 6 внедрява функцията BSS (Base Service Station) Color, с която намалява до минимум вероятни смущения на сигнала, като разпознава всички устройства свързани с твоята мрежа и игнорира останалите устройства в зоната на обхвата, дори ако излъчват сигнал чрез същия канал.

Обслужва повече потребители
едновременно

До сега рутерите с WiFi 5 обработваха данни за един потребител/ устройство, като останалите са длъжни да изчакат своя ред. Рутерите с Wi-Fi 6 обработват голям обем данни за повече потребители постоянно, така времето за изчакване намалява.