A conference room during a meeting
Συστήματα τηλεδιάσκεψης για αίθουσες συσκέψεων

Завърши своето teleconference изживяване с:

Συστήματα τηλεδιάσκεψης για αίθουσες συσκέψεων

Подобри своето видео изживяване чрез допълнително оборудване

Συστήματα τηλεδιάσκεψης για αίθουσες συσκέψεων

Tips


За телеконференции без бавна връзка

От WiFi router до безжично свързване на многобройни устройства
ще откриеш всичко необходимо в Plesio
за безпроблемни
разговори.

Conference room